Biztonság a mindennapokban - Kaposvár elismeri a munkaadókat

2016. november 30.

Címkék: gazdaság, foglalkoztatás, érték, munka, Kaposvár, önkormányzat, elismerés, munkahely, biztonság, vállalkozás, munkaadó, Kométa, cég, partnerség, munkáltató

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Egy város sikerének legfontosabb záloga, hogy az ott élők erős közösséget tudnak-e alkotni. Ezt azonban nem lehet pusztán ráolvasással elérni, ehhez a mindennapokban kell olyan lépéseket tenni, amelyek során egyre többen ismerik fel a közös gondolkodásban és cselekvésben rejlő plusz erőt. Mindebből persze az is következik, hogy az egyénnel és a kisebb közösségekkel, az ő életükkel is foglalkoznia kell egy önkormányzatnak.

Természetesen nem úgy, hogy beleszól a magánszférába, hanem úgy, hogy lehetőségeket teremt, amelyek révén mindenki előrébb juthat. Ezt tehetjük közvetlenül és közvetetten is, az élet egyes területein az előbbi, míg más szegmensekben az utóbbi forma a szerencsésebb. Az ember egyik legfontosabb igénye, hogy anyagi és érzelmi biztonságban tudja önmagát és szeretteit.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Egerszegi Advent: meghitt hangulatban

2016. november 24.

Címkék: város, önkormányzat, Advent, karácsony, Zalaegerszeg, vállalkozások, ünnep, programok, díszítés, várakozás, vetélkedő, jótékonykodás, fény

Advent a keresztények számára az elcsendesedés, a várakozás időszaka, amikor az ember lelke feltöltődik hittel, reménnyel, örömmel és szeretettel. A szent ünnepünket, a karácsonyt megelőző hetekben próbálunk meghittebb hangulatot teremteni magunk körül – az Egerszegi Advent rendezvénye ehhez igyekszik hozzájárulni.

Ünnepelni úgy lehet igazán, ha hagyunk magunknak időt a felkészülésre: advent hetei is a ráhangolódást szolgálják, azt, hogy a karácsony valóban szeretetben, békességben teljen számunkra. Ennek jegyében újult meg az elmúlt esztendőben a zalai megyeszékhelyen a karácsonyi forgatag, az Egerszegi Advent.

Teljes cikk

Virágos Kaposvár - a zöld város szimbóluma

2016. november 21.

Címkék: közösség, Kaposvár, elismerés, zöld város, környezetvédelem, energiahatékonyság, lokálpatriotizmus, okosváros, Virágos Magyarország, esztétikum

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

2003 után idén újra Kaposvár lett a legvirágosabb magyar város az ötvenezer fő feletti települések versenyében. Csaknem 300 hazai település indult el a megmérettetésen, amelynek nyilvánvalóan nem az a fokmérője, hogy hány virágpalántát ültetett el az adott közösség, hanem az, hogy az ott élők mennyire érzik magukénak a községüket, városukat, büszkék-e a településükre. Egy város is csak akkor erős, ha erős a közössége, s a legnagyobb erőt az adhatja, ha lakói szeretnek ott élni, otthonuknak tekintik.

virágos

Júniusban már írtam egy bejegyzést arról, hogy a virágosítás célja nem pusztán az esztétikai élmény fokozása, hanem kimutatható gazdasági haszna is van annak, ha egy közösség ezen a módon is javítja a befektetői szándékot befolyásoló másodlagos tényezőket. Ezért fontos a környezet és az idegenforgalmi nevezetességek állapota, a kulturális közeg, a szellemi tőke aránya.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Egerszegi Kapocs: szorosabb szálak

2016. november 18.

Címkék: beruházás, önkormányzat, városfejlesztés, javaslat, munkahelyteremtés, Zalaegerszeg, találkozó, kapocs, imázsfilm, kapcsolat, ötlet, elszármazottak, beszámoló, kötődés

Hatodik alkalommal invitáltuk baráti összejövetelre a Zalaegerszegről, Zala megyéből elszármazott, a városhoz kötődő sikeres, felelős posztokon dolgozó, a zalai megyeszékhelyet folyamatosan támogató közéleti személyeket. Az Egerszegi Kapocs rendezvényünkön számot adtunk az utóbbi két év munkájáról.

A Budapesten tartott találkozón csaknem száz barátunkat köszönthettük, köztük művészeket, tudósokat, cégvezetőket, műszaki területen tevékenykedőket, sportolókat. Az egybegyűlteket, mint mindig, ezúttal is tájékoztattuk a zalai megyeszékhelyen zajló beruházásokról, a fejlesztési lehetőségekről és tervekről, hiszen Zalaegerszeg városának vezetői rendkívül fontosnak tartják, hogy a szűkebb hazájukból elszármazottakkal, a településhez kötődő személyekkel is szoros kapcsolatot ápoljanak, informálják, tájékoztassák valamennyiüket szeretett városuk történéseiről. Nem titkolt célunk, hogy erősödjön, illetve ne kopjon meg a Zalaegerszeghez való kötődésük.

Teljes cikk

Lyukas zászlók és lobogók Kaposváron is

2016. október 31.

Címkék: diktatúra, kiállítás, Kaposvár, forradalom, szabadságharc, szabadság, emlékezés, szovjet, kitüntetés, 1956. október 23., hősök, tank, szabadságvágy, lobogó

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Piros-fehér-zöldbe öltözött az ország 1956 jubileumi évfordulóján. Az emlékév kapcsán szinte minden közösség felelevenítette a hatvan évvel ezelőtt történteket, s persze megemlékezett a forradalom helyi szereplőiről, azokról a szabadságharcosokról, akik közül egyre kevesebben vannak már közöttünk.

1956

Nagy űr marad utánuk, mert hiteles tanúkra minden korban szükség van. Ők azok, akik személyes példájukon keresztül képesek átadni az utódoknak a szabadságvágyat és a küzdeni tudást, s persze ők azok, akik nem engedték, s nem engedik ma sem, hogy 1956 üzenete relativizálható, megkérdőjelezhető lehessen.

Teljes cikk

Jelentős kedvezményekkel, közvetlen támogatásokkal segítjük a kaposvári munkaadókat

2016. október 30.

Címkék: nemzetpolitika, foglalkoztatás, Kaposvár, beruházás, fejlesztés, kormány, önkormányzat, gazdaságpolitika, szuverenitás, gazdaságfejlesztés, modern városok program, munkahelyteremtés, vállalkozás, felelősség, Területi Operatív Program, munkaadó, helyi gazdaság, prioritás, Csepreghy Nándor, profit

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Ha a helyi gazdaság erős, akkor Kaposvár is az. Ha röviden kellene megindokolnom, hogy 2017-től miért fordítunk az eddigieknél is nagyobb figyelmet a kaposvári munkaadók támogatására, akkor ennyiben elég is lenne összefoglalni. Érdemes azonban bővebben is kifejteni, hogy mi, kaposváriak hogyan gondolkodunk a városunk működéséről, mekkora szerepet szánunk az önkormányzatnak, hol húzzuk meg a felelősség határait.

Sosem tagadtam, sőt, büszke is vagyok rá, hogy a hazai piaci viszonyok és egzisztenciális közállapotok miatt magam jóval nagyobb felelősséget érzek a kaposváriak körülményei iránt, semmint az megszokott például Nyugat-Európa városaiban. Ennek oka egyszerű: a hazai piaci szektor legerősebb szereplői jellemzően ma még nem magyar vállalkozások, hanem nemzetközi cégek, amelyeknek – érthető módon – elsődleges céljuk a minél nagyobb haszon elérése.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Fejlesztések, beruházások térképen

2016. október 28.

Címkék: beruházás, fejlesztés, önkormányzat, lakosság, felújítás, honlap, interaktivitás, archívum, Zalaegerszeg, smart city, versenyképesség, informálás

Honlapot indított Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: a www.modernzeg.hu segítségével bárki nyomon követheti, mikor, milyen munkahelyteremtő beruházás, fejlesztés zajlik vagy éppen zárult le a zalai megyeszékhelyen.

Nem kérdés – és ezt Zalaegerszeg város vezetői szem előtt is tartják döntéseik meghozatalánál -, hogy egy város számára rendkívül fontos a versenyképes gazdaság megteremtése, vagyis a településen működő cégek támogatása, illetve új vállalatok zalai megyeszékhelyre csábítása, hiszen a település megújuláshoz, előrelépéséhez új munkahelyek megteremtésén át vezet az út. Lényegesek természetesen a szolgáltató szektort erősítő építkezések, fejlesztések is, ahogy az intézményi felújítások, infrastrukturális beruházások ugyancsak hozzátartoznak a város polgárai és a városba látogatók komfortérzetéhez.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

„Október végi tiszta lángok” - méltó módon a 60. évfordulón

2016. október 17.

Címkék: kiállítás, '56-os forradalom, pályázat, ÁVH, Mindszenty József, évforduló, interaktivitás, szabadságharc, 1956, börtön, Zalaegerszeg, testvérvárosok, filmvetítés, programsorozat, hangverseny, delegáció

Filmhéttel, képzőművészeti kiállítással, nemzetközi konferenciával és ünnepi hangversennyel is készül Zalaegerszeg városa az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. A nagyszabású programsorozat széleskörű összefogás és több sikeres pályázat eredményeként valósulhat meg.

A zalaegerszegi önkormányzat a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezetével, a Zala Megyei Önkormányzattal, továbbá az 56-os Hagyományőrző Egyesülettel és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetével együtt készül a jubileumi alkalomra.

Teljes cikk

A népszavazás tétje: megmaradni a közösen kijelölt úton

2016. szeptember 30.

Címkék: közösség, család, otthon, munka, beruházás, fejlesztés, egészség, Brüsszel, Európai Unió, szociális ellátórendszer, népszavazás, modern városok program, jövő, rend, betelepítési kvóta, veszély, kényszerbetelepítés, értékek, kockázat

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Bő másfél éve egyik pillanatról a másikra tört be életünkbe a migrációs válság. Alig voltunk túl a 2008-ban kezdődő, s hosszú esztendőkön keresztül sanyargató gazdasági világválságon, alig lélegeztünk fel a fojtogató nyomás alól, alig fogalmaztuk meg a jövővel kapcsolatos reményteli terveinket, egyes európai országok felelőtlen magatartásával tetézve már jött is az újkori népvándorlás, majd az uniós bénultság, végül az elhibázott válasz, a kényszerbetelepítés terve.

Másfél éve élünk úgy, hogy a napi munkánk végzése közben fél szemmel a híreket figyeljük, s folyamatosan azon töprengünk, hogyan lehetne elkerülni a nyilvánvaló veszélyeket, hogyan lehetne jobb belátásra bírni az egyre aggasztóbb vészjelzéseket is figyelmen kívül hagyó európai politikusokat.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Aktívan, tudatosan idősebb korban is

2016. szeptember 29.

Címkék: támogatás, oktatás, önkormányzat, gondoskodás, elismerés, segítség, egyetem, életminőség, tanulás, városépítés, Zalaegerszeg, élmény, idősek, tapasztalat, inger, idősek hónapja

Egy gondoskodó város nem feledkezhet meg a szépkorúakról sem, márpedig Zalaegerszeg minden lakójának kellemes, komfortos otthona kíván lenni. Fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulást, a nyugdíjas évek aktív és tudatos megélését. Ennek jegyében indítottuk útnak az idősek világnapjához kapcsolódóan az idősek hónapja rendezvénysorozatot is.

Önkormányzatunk hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti az „idősbarát” politika megvalósítását a városban, nagy hangsúlyt fektetünk a szépkorúakkal való együttműködésre. Ügyelünk az idős emberek életkörülményeire, igyekszünk programot kínálni ahhoz, hogy megőrizhessék aktivitásukat, szükség esetén pedig támogatjuk, segítjük őket.

Teljes cikk