Lyukas zászlók és lobogók Kaposváron is

2016. október 31.

Címkék: diktatúra, kiállítás, Kaposvár, forradalom, szabadságharc, szabadság, emlékezés, szovjet, kitüntetés, 1956. október 23., hősök, tank, szabadságvágy, lobogó

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Piros-fehér-zöldbe öltözött az ország 1956 jubileumi évfordulóján. Az emlékév kapcsán szinte minden közösség felelevenítette a hatvan évvel ezelőtt történteket, s persze megemlékezett a forradalom helyi szereplőiről, azokról a szabadságharcosokról, akik közül egyre kevesebben vannak már közöttünk.

1956

Nagy űr marad utánuk, mert hiteles tanúkra minden korban szükség van. Ők azok, akik személyes példájukon keresztül képesek átadni az utódoknak a szabadságvágyat és a küzdeni tudást, s persze ők azok, akik nem engedték, s nem engedik ma sem, hogy 1956 üzenete relativizálható, megkérdőjelezhető lehessen.

Teljes cikk

Jelentős kedvezményekkel, közvetlen támogatásokkal segítjük a kaposvári munkaadókat

2016. október 30.

Címkék: nemzetpolitika, foglalkoztatás, Kaposvár, beruházás, fejlesztés, kormány, önkormányzat, gazdaságpolitika, szuverenitás, gazdaságfejlesztés, modern városok program, munkahelyteremtés, vállalkozás, felelősség, Területi Operatív Program, munkaadó, helyi gazdaság, prioritás, Csepreghy Nándor, profit

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Ha a helyi gazdaság erős, akkor Kaposvár is az. Ha röviden kellene megindokolnom, hogy 2017-től miért fordítunk az eddigieknél is nagyobb figyelmet a kaposvári munkaadók támogatására, akkor ennyiben elég is lenne összefoglalni. Érdemes azonban bővebben is kifejteni, hogy mi, kaposváriak hogyan gondolkodunk a városunk működéséről, mekkora szerepet szánunk az önkormányzatnak, hol húzzuk meg a felelősség határait.

Sosem tagadtam, sőt, büszke is vagyok rá, hogy a hazai piaci viszonyok és egzisztenciális közállapotok miatt magam jóval nagyobb felelősséget érzek a kaposváriak körülményei iránt, semmint az megszokott például Nyugat-Európa városaiban. Ennek oka egyszerű: a hazai piaci szektor legerősebb szereplői jellemzően ma még nem magyar vállalkozások, hanem nemzetközi cégek, amelyeknek – érthető módon – elsődleges céljuk a minél nagyobb haszon elérése.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Fejlesztések, beruházások térképen

2016. október 28.

Címkék: beruházás, fejlesztés, önkormányzat, lakosság, felújítás, honlap, interaktivitás, archívum, Zalaegerszeg, smart city, versenyképesség, informálás

Honlapot indított Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: a www.modernzeg.hu segítségével bárki nyomon követheti, mikor, milyen munkahelyteremtő beruházás, fejlesztés zajlik vagy éppen zárult le a zalai megyeszékhelyen.

Nem kérdés – és ezt Zalaegerszeg város vezetői szem előtt is tartják döntéseik meghozatalánál -, hogy egy város számára rendkívül fontos a versenyképes gazdaság megteremtése, vagyis a településen működő cégek támogatása, illetve új vállalatok zalai megyeszékhelyre csábítása, hiszen a település megújuláshoz, előrelépéséhez új munkahelyek megteremtésén át vezet az út. Lényegesek természetesen a szolgáltató szektort erősítő építkezések, fejlesztések is, ahogy az intézményi felújítások, infrastrukturális beruházások ugyancsak hozzátartoznak a város polgárai és a városba látogatók komfortérzetéhez.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

„Október végi tiszta lángok” - méltó módon a 60. évfordulón

2016. október 17.

Címkék: kiállítás, '56-os forradalom, pályázat, ÁVH, Mindszenty József, évforduló, interaktivitás, szabadságharc, 1956, börtön, Zalaegerszeg, testvérvárosok, filmvetítés, programsorozat, hangverseny, delegáció

Filmhéttel, képzőművészeti kiállítással, nemzetközi konferenciával és ünnepi hangversennyel is készül Zalaegerszeg városa az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. A nagyszabású programsorozat széleskörű összefogás és több sikeres pályázat eredményeként valósulhat meg.

A zalaegerszegi önkormányzat a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezetével, a Zala Megyei Önkormányzattal, továbbá az 56-os Hagyományőrző Egyesülettel és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetével együtt készül a jubileumi alkalomra.

Teljes cikk

A népszavazás tétje: megmaradni a közösen kijelölt úton

2016. szeptember 30.

Címkék: közösség, család, otthon, munka, beruházás, fejlesztés, egészség, Brüsszel, Európai Unió, szociális ellátórendszer, népszavazás, modern városok program, jövő, rend, betelepítési kvóta, veszély, kényszerbetelepítés, értékek, kockázat

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Bő másfél éve egyik pillanatról a másikra tört be életünkbe a migrációs válság. Alig voltunk túl a 2008-ban kezdődő, s hosszú esztendőkön keresztül sanyargató gazdasági világválságon, alig lélegeztünk fel a fojtogató nyomás alól, alig fogalmaztuk meg a jövővel kapcsolatos reményteli terveinket, egyes európai országok felelőtlen magatartásával tetézve már jött is az újkori népvándorlás, majd az uniós bénultság, végül az elhibázott válasz, a kényszerbetelepítés terve.

Másfél éve élünk úgy, hogy a napi munkánk végzése közben fél szemmel a híreket figyeljük, s folyamatosan azon töprengünk, hogyan lehetne elkerülni a nyilvánvaló veszélyeket, hogyan lehetne jobb belátásra bírni az egyre aggasztóbb vészjelzéseket is figyelmen kívül hagyó európai politikusokat.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Aktívan, tudatosan idősebb korban is

2016. szeptember 29.

Címkék: támogatás, oktatás, önkormányzat, gondoskodás, elismerés, segítség, egyetem, életminőség, tanulás, városépítés, Zalaegerszeg, élmény, idősek, tapasztalat, inger, idősek hónapja

Egy gondoskodó város nem feledkezhet meg a szépkorúakról sem, márpedig Zalaegerszeg minden lakójának kellemes, komfortos otthona kíván lenni. Fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulást, a nyugdíjas évek aktív és tudatos megélését. Ennek jegyében indítottuk útnak az idősek világnapjához kapcsolódóan az idősek hónapja rendezvénysorozatot is.

Önkormányzatunk hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti az „idősbarát” politika megvalósítását a városban, nagy hangsúlyt fektetünk a szépkorúakkal való együttműködésre. Ügyelünk az idős emberek életkörülményeire, igyekszünk programot kínálni ahhoz, hogy megőrizhessék aktivitásukat, szükség esetén pedig támogatjuk, segítjük őket.

Teljes cikk

A népességfogyás okozta problémák valódi megoldása, avagy határozott lépések a látszólag nehezebb úton

2016. szeptember 27.

Címkék: támogatás, foglalkoztatás, otthon, Kaposvár, kormány, önkormányzat, munkahely, biztonság, gyermekvállalás, népességfogyás, telekvásárlás, termékenység, népesség, lakásvásárlás, Kaposvári Kismamaprogram, élhetőség

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

A migránshelyzet kapcsán ismét fókuszba került Európa legnagyobb problémája, a népesség évtizedek óta zajló csökkenése. Ma az unió vezetői úgy látják, a megoldás az, hogy szélesre tárják országaik kapuit, s bevándorlással, integrációval próbálják elkerülni a népességfogyás társadalmi rendszerekre gyakorolt negatív hatásait.

Ahogyan előző írásomban már jeleztem, az elképzelés életszerűsége már önmagában is kétséges, nem is beszélve arról, hogy egy ilyen irányú folyamat alapvető változásokat indít el számos más vonatkozásban, amelyek külön-külön is fellazíthatják a nemzetállami struktúrákat. Ilyen az európaitól idegen szokásrendszer, az eltérő kulturális jellemzők, s legfőképpen a lényegesen magasabb termékenységi ráta. Utóbbi jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen ennek révén borulhatnak fel az etnikai arányok, s alakulhat át a többség-kisebbség viszonyrendszer.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Emléktábla Szalay Annamária tiszteletére

2016. szeptember 20.

Címkék: oktatás, kultúra, újságírás, Gulyás Gergely, Zalaegerszeg, kommunikáció, Szalay Annamária, emléktábla, Varga Mihály, hivatás

Feladatai élete utolsó éveiben ugyan Budapesthez kötötték, ám szülővárosához mindig hű maradt, elszakíthatatlan szálak fűzték a zalai megyeszékhelyhez, melyet mindig, minden erejével segített. Szalay Annamária emlékét a jövőben is méltó módon és kellő tisztelettel kívánja őrizni Zalaegerszeg, ennek jegyében készült az az emléktábla is, melyet születésnapján, szeptember 16-án avattunk.

Teljes cikk

Sorsfordító döntés előtt állunk

2016. augusztus 31.

Címkék: bevándorlás, Németország, terrorizmus, érték, érdek, munka, Kaposvár, vita, kormány, Magyarország, Európai Unió, Franciaország, népszavazás, migráns, népesedés, veszély, kényszerbetelepítés, tapasztalat

Szita Károly

Kaposvár polgármestere

Augusztus 20-a jó alkalom volt arra, hogy megvizsgáljuk, Szent István intelmei szerint halad-e Magyarország a 21. században vagy sem. Értjük-e az évezredes üzenetet, sok évszázad tapasztalatának birtokában fel tudjuk-e mérni, milyen lehetőségek állnak előttünk, milyen utak között választhatunk.

Ma az európai közbeszéd legfontosabb témája minden kétséget kizáróan az újkori népvándorlás. Államonként azonban meglehetősen más megközelítésben folyik a diskurzus. Ami azonban nyilvánvaló: a bevándorlás iránt megengedőbb álláspont nem értékek, hanem rövid távú érdekek mentén fogalmazódik meg, s elsődleges oka nem a humánum, nem a segítő szándék, hanem a gazdasági megfontolás, az, hogy a jóléti államok fenntarthatóságához ki kell elégíteni a gazdaság egyre növekvő munkaerőigényét. Kétségtelen: ez sokkal egyszerűbb megoldásnak látszik, mint megérteni a nyugat-európai államok népesedési válságának okait, s tenni annak érdekében, hogy javulást érjünk el.

Teljes cikk

Balaicz Zoltán

Zalaegerszeg polgármestere

Terítéken Zala erdeinek kincsei

2016. augusztus 30.

Címkék: gyümölcs, közösség, koncert, vendéglátás, fesztivál, Zalaegerszeg, erdő, gasztronómia, bor, vad, főzőverseny, vadászat

A zalai erdők ízeivel, kincseivel ismerkedhet az, aki ellátogat a zalai megyeszékhelyre, a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték elnevezésű rendezvényünkre. A háromnapos őszi forgatagba szeptember 2-tól várjuk a közönséget.

Az első szüreti fesztivált nyolc évvel ezelőtt rendeztük Zalaegerszegen, és a kezdeményezés hamar népszerűvé is vált, ám az elmúlt esztendők során elveszítette egyediségét. Úgy döntöttünk tehát, változtatunk, unikálissá, így vonzóbbá tesszük a programot a zalaegerszegiek és a városhatáron túl élők számára egyaránt. A téma, amit tavaly a színes kavalkád középpontjába állítottunk, kézenfekvőnek tűnt.

Teljes cikk