virilisták

Biztos vagyok ugyanakkor abban, hogy az efféle gondolkodásnak a hátterében elsősorban nem az áll, hogy az adó megfizetése ellehetetlenítené az adott személyt vagy céget, hanem a bizalmatlanság. Vagyis az a vélelem, hogy az adó úgysem arra megy, amire való, nem a közfeladatok ellátását célozza.


Mi, kaposváriak szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a városunkon – az utcaképen és a helyi civil élet támogatásán éppúgy, mint a szociális hálónk sűrű szövedékén – mindig látható volt, hogy a közforintokat mire költjük. Talán ezért is mondható kifejezetten jónak az adófizetési morál Kaposváron. Ez egy olyan érték, amelyre joggal lehet büszke mindenki, hiszen egy város akkor tud csak sikeres lenni, ha működéséhez mindenki hozzáteszi azt, ami tőle telik. Természetesen nem csupán anyagi értelemben, hanem lelkiekben, szellemiekben, munkában egyaránt.

Ami a vállalatok világát illeti, sokáig itt is félénkség mutatkozott. Talán nem is alaptalanul, a rendszerváltozás után gyakran furcsa szemmel, irigykedve tekintettek arra a vállalkozóra, aki jól működő céget hozott létre és működtetett. Gyakran firtatták a hátszelet, elvitatva a tehetséget, a szorgalmat, a kreativitást, az üzleti érzéket. Jól emlékszem, volt idő, amikor a vállalkozó szót is pejoratív felhanggal emlegették.

Mi akkoriban is úgy véltük, hogy a helyi gazdaság alappilléreit az ilyen vállalkozások jelentik. A működésük révén születnek új munkahelyek, alapozódnak meg családi egzisztenciák. A jól működő vállalkozói szektor tehát közösségi érdek és érték. Olyan érték, amelyet el kell ismerni.

virilisták

A '90-es évek eleje óta ezért minden januárban vendégül látjuk azon vállalkozások képviselőit a Városházán, akik a legtöbb helyi adót fizetik be Kaposváron. Úgy érzem, illő köszönetet mondani azoknak, akik kiemelkedő mértékben járulnak hozzá intézményeink működtetéséhez, a szociális biztonság erősítéséhez, az utak és járdák felújításához, vagy éppen a helyi sportélet támogatásához. Ráadásul a megítélés is óriásit változott a bő két évtized alatt, lassan helyükre kerülnek a dolgok. Ma már presztízs, büszkeség ebbe a körbe tartozni.

2016-ban az adófizető helyi cégek első 20 helyezettje 1 milliárd 414 millió forinttal járult hozzá céljaink megvalósításához, feladataink ellátásához. Ez 166 millió forinttal több, mint egy évvel korábban, vagyis kijelenthetjük, hogy továbbra is erősödik a gazdaság, bővültek a helyi vállalkozások. Ez azért kiemelten fontos, mert általuk tudjuk megvalósítani a teljes foglalkoztatást, azt, hogy aki munkát szeretne találni, az el is tudjon helyezkedni városunkban. Ha folytatódik a kedvező tendencia, néhány év múlva ez már a mindennapok valósága lesz.

Önkormányzatunk ennek érdekében minden segítséget megad a munkaadóknak. Gazdaságfejlesztési tervünk minden korábbinál gazdagabb támogatási palettával áll a rendelkezésükre, hogy növelni tudják versenyképességüket, s egyre több kaposvári találhassa meg náluk a számítását.